Tags: brand

Brand Health là gì? Công cụ đo lường Brand Health

Ngày đăng: 24/06/2021 - Lượt xem: 2899

Brand Health – Sức khỏe thương hiệu, một khái niệm tưởng lạ mà quen. Đã bao giờ, bạn đo lường hiệu quả của các hoạt động truyền thông tới độ phủ sóng của thương hiệu bạn chưa?

Brand Value hay giá trị của thương hiệu là gì?

Ngày đăng: 09/12/2021 - Lượt xem: 3398

Là một chủ doanh nghiệp, giá trị Thương hiệu về cơ bản là thứ xác định vị trí của doanh nghiệp bạn. Nó làm cho mọi người cảm thấy như thế nào?

Brand strategy hay chiến lược thương hiệu là gì?

Ngày đăng: 19/01/2021 - Lượt xem: 5556

Thương hiệu là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của chiến lược kinh doanh và mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững. Thuật ngữ brand strategy hay chiến lược thương hiệu là gì?

Guideline là gì? Vai trò Brand Guideline đối với doanh nghiệp?

Ngày đăng: 11/06/2020 - Lượt xem: 2893

Hãy cùng tìm hiểu Guideline hay Brand Guideline là gì và vai trò của Brand Guideline đối với doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu qua bài viết sau đây

Branding là gì? Hiểu rõ nền tảng về Branding

Ngày đăng: 07/12/2022 - Lượt xem: 4598

Branding là gì? Xây dựng thương hiệu là làm gì và làm như thế nào? 4Ps định hướng Branding, định vị và chiến lược xây dựng cho thương hiệu gắn liền với chiến lược truyền thông hiệu quả

Khác biệt cơ bản giữa Marketing và Branding

Ngày đăng: 17/02/2020 - Lượt xem: 3026

Đôi khi, những người chưa biết sẽ nhầm lẫn giữa 2 khái niệm Marketing và Branding, vậy nên cần biết rõ những khác biệt cơ bản giữa Marketing và Branding