Tags: su-phat-trien-cua-thuong-mai-dien-tu

Những xu hướng và sự phát triển của Thương mại điện tử thế giới

Ngày đăng: 09/11/2022 - Lượt xem: 14353

Sự phát triển của thương mại điện tử diễn ra như thế nào và theo những xu hướng nào trong bối cảnh hiện nay? Năm 2020 thương mại điện tử xu hướng sẽ thay đổi như nào?