Tags: insight-la-gi

Customer Insight là gì? Lập Insight khách hàng sao cho đúng?

Ngày đăng: 17/02/2020 - Lượt xem: 325

Ở thời điểm hiện tại, việc đưa ra sản phẩm để phân tách tầng lớp khách hàng đang trở nên quá lỗi thời và lạc hậu. Thay vào đó, các nhà kinh doanh chạy đua để đem đến những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Trong đó,...