Tags: trader

Quy tắc chiếc kiềng ba chân của một day trader thành công

Ngày đăng: 13/01/2020 - Lượt xem: 1202

Để trở thành nhà giao dịch thành công, bạn cần nắm vững ba thành phần thiết yếu của giao dịch: Tâm lý tốt, chiến lược giao dịch hợp lý, kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả