Tags: thong-thai

Góc Nhìn Của Người Thông Thái - Robert Fulghum

Ngày đăng: 26/04/2020 - Lượt xem: 7269

''Góc Nhìn Của Người Thông Thái'': Chiếc Bát Chứa Đựng Tư Duy. Những câu chuyện, góc nhìn của Fulghum hết sức bình thường và đơn giản xoay quanh cuộc đời của tác giả nhằm thay đổi cảm nhận của bạn về cuộc sống xung quanh mình.