Tags: marketing-intelligence

Marketing Intelligence là gì? Lợi ích của Marketing Intelligence?

Ngày đăng: 06/03/2020 - Lượt xem: 7066

Marketing intelligence hay trí tuệ marketing là việc thu thập dữ liệu liên quan đến các chiến dịch marketing về một thị trường cụ thể, sau đó phân tích dữ liệu để có những hướng dẫn có ích giúp sức cho việc ra quyết định.