Tags: khung-hoang-truyen-thong

Khủng hoảng truyền thông là gì? Tổng quan về khủng hoảng truyền thông

Ngày đăng: 23/12/2019 - Lượt xem: 11885

Khủng hoảng truyền thông xã hội là một sự kiện có thể có tác động tiêu cực đến uy tín của một thương hiệu, công ty hoặc cá nhân. Các nhà truyền thông hiểu biết biết rằng có một kế hoạch khủng hoảng được thực hiện trước khi...