Tags: intelligence

Competitive Intelligence - Trí tuệ cạnh tranh trong marketing

Ngày đăng: 11/03/2020 - Lượt xem: 2918

Competitive Intelligence hay trí tuệ cạnh tranh được sử dụng để giúp cho doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh cho riêng mình trong hoạt động marketing

Marketing Intelligence là gì? Lợi ích của Marketing Intelligence?

Ngày đăng: 06/03/2020 - Lượt xem: 8953

Marketing intelligence hay trí tuệ marketing là việc thu thập dữ liệu liên quan đến các chiến dịch marketing về một thị trường cụ thể, sau đó phân tích dữ liệu để có những hướng dẫn có ích giúp sức cho việc ra quyết định.