Tags: branding

Branding là gì? Hiểu rõ nền tảng về Branding

Ngày đăng: 07/12/2022 - Lượt xem: 4598

Branding là gì? Xây dựng thương hiệu là làm gì và làm như thế nào? 4Ps định hướng Branding, định vị và chiến lược xây dựng cho thương hiệu gắn liền với chiến lược truyền thông hiệu quả

Khác biệt cơ bản giữa Marketing và Branding

Ngày đăng: 17/02/2020 - Lượt xem: 3026

Đôi khi, những người chưa biết sẽ nhầm lẫn giữa 2 khái niệm Marketing và Branding, vậy nên cần biết rõ những khác biệt cơ bản giữa Marketing và Branding