Tags: y-tuong-dot-pha-cho-copywriter

10 cách “nảy sinh” ý tưởng đột phá cho copywriter

Ngày đăng: 21/01/2020 - Lượt xem: 2058

“Content is King”, câu nói đó vẫn luôn đúng trong thời đại công nghệ số hiện nay. Tuy nhiên, các ý tưởng đột phá cho copywriter không phải lúc nào cũng nảy sinh. Vậy làm sao để các copywriter luôn duy trì được cảm hứng cũng như sáng tạo...