Tags: mindmap

Mindmap là gì? Tổng quan về sơ đồ tư duy mindmap

Ngày đăng: 10/03/2022 - Lượt xem: 5987

Mindmap là một khái niệm chỉ về một phương pháp có thể giúp não bộ ghi nhớ thông tin một cách tốt nhất. Sử dụng mindmap thành thạo trong học tập hay công việc sẽ tạo nên các hiệu quả tuyệt vời trong việc ghi nhớ.