Tags: marketing

Ngành hàng nào cần làm Trade Marketing?

Ngày đăng: 26/07/2021 - Lượt xem: 2713

Với câu hỏi ngành hàng nào cần làm Trade Marketing, bạn có thể dễ dàng trả lời rằng, ngành hàng nào có sản phẩm có người mua tại điểm bán, thì đều cần làm Trade Marketing.

 1234