Tags: lead-scoring

Áp dụng tính năng Lead Scoring trong Email Marketing

Ngày đăng: 24/02/2020 - Lượt xem: 1929

Lead Scoring là gì? Lead Scoring trong Email Marketing, làm thế nào để áp dụng tính năng lead scoring với email marketing? Tự động hoá trong email marketing