Tags: lanh-dao

Tầm quan trọng của thương hiệu cá nhân dành cho lãnh đạo

Ngày đăng: 01/03/2020 - Lượt xem: 63

Nhà lãnh đạo muốn xây dựng thương hiệu cá nhân không khó, nhưng cần phải được đầu tư một cách nghiêm túc. Bởi mọi vấn đề liên quan đến truyền thông nếu được thực hiện không đúng dễ dẫn đến phản ứng ngược. Khi đó không chỉ...

Top 10 đặc điểm giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo hoàn hảo

Ngày đăng: 13/01/2020 - Lượt xem: 77

Những đặc điểm quan trọng nào làm nên một nhà lãnh đạo, nhà quản lý hoàn hảo? Trong hơn 10 năm, Google đã tiến hành nghiên cứu xem những gì làm nên một nhà lãnh đạo hoàn hảo, để các công ty có thể đào tạo các giám đốc của họ phát...